Jesteś tutaj:
Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
 
więcej
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
 
więcej
Od dnia 21 marca 2016 r. zmienia się siedziba i nr telefonu pracowników socjalnych i asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach: Białobrzegi  1, I piętro, pokój nr 3 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach) tel. 17 225 49 53
Wszelką korespondencję należy kierować na dotychczasowy adres: 37-114 Białobrzegi  4.
Godziny pracy nie ulegają zmianie.
Wójt Gminy Białobrzegi działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w Urzędzie Gminy Białobrzegi zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.
 
mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »