Jesteś tutaj:
Wójt Gminy Białobrzegi
Zarządzeniem Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
dokonał ostatecznego wyboru projektów złożonych w ramach konkursu ofert na składanie wniosków przez nauczycieli o przyznanie grantu w ramach Gminnego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego pod nazwą „Białobrzeska Kuźnia Talentów”
 
Do realizacji w okresie od marca do grudnia 2016r. zostały wybrane następujące projekty:
  1. Projekt złożony przez Panią Justynę Wyczarską   –  nauczyciela języka angielskiego
  2. Projekt złożony przez Panią Magdalenę Leja – Lis – nauczyciela matematyki.
Wójt Gminy Białobrzegi działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w Urzędzie Gminy Białobrzegi został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat.

mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi

- Zarządzenie wykaz

więcej
Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
 ogłasza

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2170/76 o pow. 0,6004 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza 218 846,00 zł; wadium – 22 000,00 zł.
więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »