Jesteś tutaj:
W związku z ogłoszeniem naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w Gminie Białobrzegi w 2016 r. informuję, iż w przewidzianym w ogłoszeniu terminie zgłoszeń nie wpłynął żaden formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji od przedstawicieli organizacji pozarządowych  albo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wójt Gminy Białobrzegi
                                                                                                                                      
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia nr 2/WM/2015/OW Gmina Białobrzegi przedstawia stosowne wyjaśnienia. Wyjaśnienia dostępne są pod linkiem: http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83
Wójt Gminy Białobrzegi działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 782) informuję, że w Urzędzie Gminy Białobrzegi został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi

strony:

« | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »