Jesteś tutaj:

Nabór wniosków do Działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

2010-09-01
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny informuje o uruchomieniu przez Prezesa ARiMR kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013.

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 24 sierpnia do wyczerpania dostępnych dla Podkarpacie środków na 2010 r., które wynoszą 49 250 000 zł, lecz nie później niż do 31 grudnia br.

Pomoc w ramach działania skierowana jest do rolników, małżonków rolników lub domowników na dofinansowanie inwestycji związanej z podjęciem lub rozwinięciem działalności nierolniczej w zakresie działalności wymienionych wg kodów PKD w załączniku do rozporządzenia MRiRW dla przedmiotowego działania. Wnioskodawca musi być nieprzerwanie ubezpieczony przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarwstwa wskazanego we wniosku, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie przyznano płatność obszarową.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 100 000 zł.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wzory załaczników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Szczegółowe informacje udzielane są w Podkarpackim Oddziale ARiMR (017 875 60 00) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 380 084.

 

Czytano: 32542 razy