Jesteś tutaj:

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse"

2010-09-15
Polska Fundacja Dzieci i Młodziezy ogłasza nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse"  . O dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r.

Celem projektów musi być wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnzjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat).

Termin składania wniosków mija 12 października 2010 r.  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

 

Czytano: 24720 razy