Jesteś tutaj:

Ogłoszenia

2013-12-04

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białobrzegi na rok 2014 pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu całej Gminy Białobrzegi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach w roku 2014”

Tutaj można pobrać dokumenty do przygotowania oferty.

  - Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity -  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) do pracy  w komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w Gminie Białobrzegi w 2014 r. 

 

Czytano: 25992 razy