Jesteś tutaj:

Ogłoszenie GOPS

2013-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach podejmie współpracę (w ramach umowy zlecenia) z osobami mogącymi świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wymagania:

  1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty
  2. minimum półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-opiekuńczo-wychowawczy, zakład rehabilitacji.

Szczegółowych informacji udziela Marzena Babiarz tel. 17 224 03 56.

 

Czytano: 23514 razy