Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2014-08-20

Wójt Gminy Białobrzegi informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w drugim półroczu 2014 r. realizowane będą następujące zadania:

  1. z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Białobrzegi powierza się organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BRZEG" Białobrzegi z siedzibą w Białobrzegach i przyznaje się dotację w kwocie 16 000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)
  2. z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Wola Dalsza powierza się Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej z siedzibą w Woli Dalszej i przyznaje się dotację w kwocie 16 000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) 
  3. z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Budy Łańcuckie /lewa/ powierza się organizacji Ludowy Klub Sportowy „SITOWIANKA" z siedzibą w Budy Łańcuckie/lewa/ i przyznaje się dotację w kwocie 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
  4. z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd powierza się Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Budovia" Budy Łańcuckie z siedzibą w Budy Łańcuckie i przyznaje się dotację w kwocie 16 000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)
  5. z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Korniaktów Płn. powierza się organizacji Ludowy Klub Sportowy „UNIA" Korniaktów Płn. z siedzibą w Korniaktów Płn. i przyznaje się dotację w kwocie 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/ 100).

 

- Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu

 

Czytano: 18706 razy