Jesteś tutaj:

Konsultacje

2014-10-22

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Wójt Gminy Białobrzegi oraz Rada Gminy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić pisemnie do Urzędu Gminy Białobrzegi do dnia 29-10-2014 r.

Projekt Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

 

Czytano: 19245 razy