Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2015-01-16

Urząd Gminy Białobrzegi informuje, że od 1 lutego 2015 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 38,00 zł. miesięcznie gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nowa stawka opłaty została ustalona w oparciu o cenę uzyskaną w wyniku przetargu nieograniczonego na wywóz i zagospodarowanie odpadów, który został rozstrzygnięty w grudniu 2014 r.

W związku z powyższym w najbliższych dniach rozpoczniemy dostarczanie mieszkańcom zawiadomień o wysokości w/w opłaty za I półrocze 2015 r. wraz z załączonymi bankowymi dowodami wpłaty. W lipcu tego roku dostarczymy w/w zawiadomienia dotyczące opłat za II półrocze 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że zmianie nie ulega termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o zachowanie tychże zawiadomień i terminowe wnoszenie opłat.

 

Wójt Gminy Białobrzegi

Franciszek Masłoń

 

Czytano: 23201 razy