Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2015-02-27

Wójt Gminy Białobrzegi informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w pierwszym półroczu 2015 r. realizowane będą następujące zadania:

1) z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Białobrzegi powierza się organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BRZEG” Białobrzegi z siedzibą w Białobrzegach i przyznaje się dotację w kwocie 16 000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

 

2) z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Wola Dalsza powierza się Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej z siedzibą w Woli Dalszej i przyznaje się dotację w kwocie 16 000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

 

3) z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Budy Łańcuckie /lewa/ powierza się organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,SITOWIANKA” z siedzibą
w Budy Łańcuckie/lewa/ i przyznaje się dotację w kwocie 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

 

4) z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej  w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd powierza się Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Budovia” Budy Łańcuckie z siedzibą w Budy Łańcuckie
i przyznaje się dotację w kwocie 13 000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

 

5) z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej
w dyscyplinie sportu piłka nożna w miejscowości Korniaktów Płn. powierza się organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,UNIA” Korniaktów Płn. z siedzibą
w Korniaktów Płn. i przyznaje się dotację w kwocie 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

 

- Ogłoszenie

 

Czytano: 20728 razy