Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2015-05-16

Nabór do projektu:

„Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i instalacje solarne”

Gmina Białobrzegi ogłasza, iż przystępuje do przygotowania wniosku o dofinansowanie, którego elementem jest montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi. W przypadku pozyskania dofinansowania przewiduje się, że instalacje solarne zostaną zamontowane na co najmniej 40 budynkach. 

Koszt całości instalacji solarnej na jedno gospodarstwo domowe szacowany jest na około 11 tys. zł, przy czym koszt po stronie uczestnika projektu nie będzie wyższy niż 2 tys. zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z dofinansowania. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym preferowane w pierwszej kolejności będą rodziny wielodzietne (co najmniej trójka dzieci lub więcej). Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w dniach 18.05.2015 r. – 20.05.2015 r. tj. od poniedziałku do środy tego tygodnia. Tak krótki okres naboru wynika z uwarunkowań konkursowych. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie właściciel budynku mieszkalnego powinien w ciągu wskazanych wyżej 3 dni zgłosić się osobiście do urzędu gminy aby wypełnić ankietę-zgłoszenie do projektu. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi i w urzędzie gminy (osobiście, telefonicznie, mailowo). Należy podkreślić, że zakwalifikowanie do projektu nie oznacza jeszcze, że inwestycja będzie realizowana. Realizacja robót zależy  od przyznania dofinansowania dla Gminy.

                                                                 Franciszek Masłoń -  Wójt Gminy

Załączniki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

 

Ankieta dla gospodarstwa domowego

 

Czytano: 25286 razy