Jesteś tutaj:

Informacja

2015-05-29

Informacja
o osobach zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie
„Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i instalacje solarne”

Gmina Białobrzegi informuje, iż do udziału w ww. projekcie zakwalifikowano 66 gospodarstw domowych według listy zamieszczonej poniżej. Ogółem 210 gospodarstw domowych zadeklarowało wolę uczestnictwa w projekcie, w tym 81 obejmujących rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci -posiadających Kartę Dużej Rodziny lub spełniających warunki, by ją posiadać). Zgodnie z postanowieniami Regulaminu o miejscu na liście decydował czas złożenia wniosku, przy czym w pierwszej kolejności preferowane były wnioski dotyczące rodzin wielodzietnych. Gmina Białobrzegi informuje ponadto, iż istnieje możliwość, że w przypadku, gdy uda się pozyskać dofinansowanie na to zadanie, a także gdy w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej pojawią się oszczędności względem założonych kosztów, to poniższa lista zostanie uzupełniona o dodatkowe gospodarstwa domowe.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

L.p.

Nazwisko i imię

Miejscowość

1

Lis Jacek

Budy Łańcuckie

2

Paczocha Grzegorz

Wola Dalsza

3

Rosół Piotr

Budy Łańcuckie

4

Prucnal Maria

Dębina

5

Panek Danuta

Białobrzegi

6

Panek Magdalena

Białobrzegi

7

Czyrek Sławomir

Korniaktów Południowy

8

Woźniak Ewa

Białobrzegi

9

Prucnal - Cisek Agnieszka

Dębina

10

Magryś Bożena

Budy Łańcuckie

11

Lasek Wiesław

Budy Łańcuckie

12

Rusinek Jacek

Białobrzegi

13

Prokop Aleksander

Białobrzegi

14

Bartnik Marek

Białobrzegi

15

Balawender Małgorzata

Korniaktów Południowy

16

Szumicka Renata

Białobrzegi

17

Nawrot Konrad

Korniaktów Północny

18

Grocholska Aneta

Korniaktów Północny

19

Czapla Janusz

Budy Łańcuckie

20

Gdula Bartosz

Wola Dalsza

21

Kiełb Magdalena

Wola Dalsza

22

Dariusz Sowa

Korniaktów Północny

23

Hypnar Józef

Budy Łańcuckie

24

Rejman Mirosław

Korniaktów Północny

25

Kubis Agata

Korniaktów Południowy

26

Kiełb Marek

Budy Łańcuckie

27

Nawrót Piotr

Korniaktów Południowy

28

Michno Anna

Białobrzegi

29

Wierzbiński Jerzy

Białobrzegi

30

Rzepka Dariusz

Białobrzegi

31

Porębny Bogumiła

Korniaktów Północny

32

Piech Stanisław

Budy Łańcuckie

33

Piekło Karolina

Białobrzegi

34

Świętoniowski Paweł

Białobrzegi

35

Wacnik Bernarda

Białobrzegi

36

Bednarski Marcin

Dębina

37

Mroszczyk Paweł

Białobrzegi

38

Olechowska Alina

Białobrzegi

39

Curzytek Jan

Budy Łańcuckie

40

Mach Elżbieta

Korniaktów Północny

41

Dubiel Aleksandra

Białobrzegi

42

Dyrda Dorota

Białobrzegi

43

Potęga Bogusław

Wola Dalsza

44

Socha Bogusław

Korniaktów Południowy

45

Dziura Adam

Wola Dalsza

46

Bartnik Maria

Budy Łańcuckie

47

Mach Tadeusz

Wola Dalsza

48

Pelc Dorota

Budy Łańcuckie

49

Bełz Tadeusz

Wola Dalsza

50

Kędziora Paweł

Budy Łańcuckie

51

Nikodem Jerzy

Białobrzegi

52

Bartnik Zbigniew

Budy Łańcuckie

53

Bartnik Maciej

Budy Łańcuckie

54

Wojnar Robert

Wola Dalsza

55

Bartnik Grzegorz

Budy Łańcuckie

56

Kiełb Anna

Białobrzegi

57

Sigda Tomasz

Budy Łańcuckie

58

Nykiel Lucyna

Korniaktów Północny

59

Nosek Andrzej

Białobrzegi

60

Świątoniowska Maria

Białobrzegi

61

Panek Marek

Dębina

62

Nykiel Wojciech

Białobrzegi

63

Woźniak Agnieszka

Budy Łańcuckie

64

Miara Grażyna

Białobrzegi

65

Stępak Magdalena

Wola Dalsza

66

Bejster Bogdan

Białobrzegi

 

 

Czytano: 22449 razy