Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2015-06-15

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Białobrzegi w drugim  półroczu 2015 r. oraz zaprasza do składania ofert.

Rodzaj zadania: zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w drugim półroczu 2015 r.- powierzenie  realizacji zadania publicznego.

- OGŁOSZENIE

 

- WZÓR OFERTY

 

- WZÓR UMOWY

 

- SPRAWOZDANIE

 

Czytano: 30290 razy