Jesteś tutaj:

Ogłoszenie SR w Łańcucie

2015-07-03

Przed Sądem Rejonowym w Łańcucie, I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 250/15 z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad toczyło się postępowanie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.

W dniu 8 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny rozpoznał wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25 291,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 859/5 o powierzchni 0,2073 ha, położoną w miejscowości Białobrzegi, powiat Łańcut, woj. Podkarpackie.

Powyższa suma może zostać wydana jedynie osobie lub osobom, które przedłożą dokument potwierdzający prawo własności do działki nr 859/5 przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.

W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty wywieszenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa pod rygorem odmowy wydania depozytu".

 

Czytano: 36700 razy