Jesteś tutaj:

Informacja

2015-08-28

Informacja ws. projektu pn.

„Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i instalacje solarne”

Gmina Białobrzegi informuje, iż w wyniku przeprowadzonej oceny wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i instalacje solarne” został sklasyfikowany na 207 pozycji wśród 323 złożonych w skali kraju wniosków. Łączna liczba uzyskanych punktów przez Gminę Białobrzegi wynosi 9, przy maksymalnie 14 punktach możliwych do uzyskania. W związku z tym, że dofinansowanie przyznano pierwszym 121 wnioskom, przedmiotowy projekt nie będzie realizowany. Poniżej zestawienie kryteriów oceny, które w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 ustalono w następujący sposób:

L.p.

Kryterium oceny wniosków

Maksymalna liczba punktów

Uzyskana liczba punktów

Uwagi

  1.  

Podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

4

3

Kryterium o charakterze wskaźnikowym, co oznacza, że Gmina nie miała na niego wpływu

  1.  

Poziom bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowana jest dana gmina

2

2

Kryterium o charakterze wskaźnikowym, co oznacza, że Gmina nie miała na niego wpływu

  1.  

Poziom dofinansowania poniżej 50 % kosztów kwalifikowalnych

2

0

Gmina nie wnioskowała o obniżenie poziomu dofinansowania, ponieważ wymagałoby to zwiększenia wkładu własnego, w przypadku gospodarstw domowych z poniżej 2 tys. zł do ponad 6 tys. zł

  1.  

Udział gospodarstw domowych przekracza 50 % kosztów kwalifikowanych

4

4

Udział inwestycji w gospodarstwach domowych stanowił ponad 78 % wartości całego projektu.

  1.  

Kryterium regionalne: położenie w dolinie Sanu lub w Bieszczadach

2

0

Kryterium o charakterze geograficznym, co oznacza, że Gmina nie miała na niego wpływu

RAZEM

14

9

 

 

 

 

Czytano: 38042 razy