Jesteś tutaj:

"Białobrzeska Kuźnia Talentów"

2015-10-19

Rada Gminy w Białobrzegach w dniu 30 września 2015r. przyjęła Gminny Program Wspierania Ucznia Zdolnego pod nazwą „Białobrzeska Kuźnia Talentów”.

Celem Programu jest podjęcie szeregu działań stwarzających możliwości rozwoju bardzo zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

W ramach Programu przewiduje się działania skierowane przede wszystkim do uzdolnionych uczniów, ale także znajdują się w nim działania skierowane do nauczycieli oraz rodziców.

Gmina przeznaczy środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć dla zdolnych uczniów oraz na dodatkowe godziny dydaktyczne na realizację indywidualnego programu lub toku nauki. Realizacja programu rozpocznie się  w styczniu 2016r. i obejmie na początek dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego.

Gmina ogłosiła konkurs ofert dla nauczycieli matematyki i języka angielskiego o przyznanie grantu na prowadzenie dodatkowych zajęć dla zdolnych uczniów z tych przedmiotów – w załączeniu treść Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać u Pani Danuty Piech (tel. 17 224 59 20). 

 

- Ogłoszenie konkursu ofert

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.

 

- Formularz oferty na realizację grantu

 

Czytano: 33869 razy