Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2015-12-29
W związku z ogłoszeniem naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w Gminie Białobrzegi w 2016 r. informuję, iż w przewidzianym w ogłoszeniu terminie zgłoszeń nie wpłynął żaden formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji od przedstawicieli organizacji pozarządowych  albo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wójt Gminy Białobrzegi
                                                                                                                                      

 

Czytano: 41348 razy