Jesteś tutaj:

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie dla osób z terenu Gminy Białobrzegi odchodzących z sektora rolnego

2007-05-21
Projekt pn. "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie dla osób z terenu Gminy Białobrzegi odchodzących z sektora rolnego" skierowany jest do 20 osób (mężczyzn) z

Gminy Białobrzegi. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla jego uczestników.

Jego realizacja obejmuje okres od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosi 170.858,00 zł.

Jest on finansowany z Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 128.143,50 zł (75 %), a z budżetu państwa 42.714,50 zł (25 %). Gmina Białobrzegi nie ponosi żadnych kosztów po swojej stronie wynikających z realizacji projektu.

W ramach projektu pokrywa się w całości koszty kursów na prawo jazdy kat. C (ciężarówki) i kat. C+E (ciężarówki z przyczepami), jednokrotnego podejścia do obu egzaminów w WORD w Rzeszowie, zakupu kodeksów drogowych, kosztów dojazdu i uzyskania prawa jazdy, koszty zatrudnienia pracownika UG obsługującego wniosek, zakupu komputera z oprogramowaniem i biurka z krzesłami, badań lekarskich i ubezpieczenia uczestników kursów.

Uczestnikami są osoby będące rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (ubezpieczeni w KRUS). Osoby te nie mogły być zarejestrowane jako bezrobotne i musiały być zameldowane na terenie Gminy Białobrzegi. Ostatnim niezbędnym wymogiem było posiadanie prawa jazdy kat. B. O wyborze uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. W ramach przeprowadzonego naboru zgłosiło się łącznie 24 osoby, 20 z nich umieszczono na liście uczestników, natomiast pozostałe 4 wpisano na listę rezerwową.

Realizacja projektu postępuje zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • badania lekarskie: grudzień 2006 r.,

  • kurs teoretyczny kat. C: grudzień 2006 r.

  • kurs praktyczny kat. C: styczeń - marzec 2007 r.

  • egzamin teoretyczno-praktyczny kat. C: marzec 2007 r.

  • kurs teoretyczny kat. C+E: kwiecień 2007 r.

  • kurs praktyczny kat. C+E: maj-lipiec 2007 r.

  • egzamin praktyczny kat. C+E: lipiec-sierpień 2007 r.

  • otrzymanie prawa jazdy kat. C+E: sierpień-wrzesień 2007 r.

 

Czytano: 29734 razy