Jesteś tutaj:

Zapraszamy przedsiębiorców do inwestowania w Gminie Białobrzegi !

Oprócz wymienionych powyżej form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016  r. otrzymają:

  • zwolnienia z opłaty targowej i opłaty prolongacyjnej,
  • możliwość nabycia działek w centrum gminy pod nowe inwestycje w formie użytkowania wieczystego. Więcej informacji w tym zakresie pod linkiem "Tereny pod inwestycje",
  • doradztwo ze strony gminy w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą i pozyskiwaniem funduszy pomocowych,
  • możliwości promocji firmy na naszej stronie internetowej poprzez utrzymanie "Bazy Firm z terenu Gminy Białobrzegi".
Mamy nadzieję, że te działania zaowocują powstaniem nowych firm na naszym terenie, oraz dalszym rozwojem już istniejących podmiotów gospodarczych, co przełoży się na powstawanie nowych miejsc pracy.