Jesteś tutaj:

Informacja - odpisy aktów stanu cywilnego

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy kierowanymi do Urzędu Stanu Cywilnego  w Białobrzegach w sprawie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego informujemy, że w chwili obecnej w Urzędzie można otrzymać każdy odpis stanu cywilnego a nie tylko taki, który był sporządzany w Białobrzegach.

Dla mieszkańców naszej gminy jest to rozwiązanie bardzo korzystne i ułatwiające otrzymanie takiego dokumentu ponieważ nie ma konieczności dojazdu do Urzędów Stanu Cywilnego np. w Rzeszowie, Łańcucie czy innych.

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej – pozostałe pełnomocnictwa podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Opłata skarbowa za odpisy wynosi :

  • odpis skrócony 22 zł

  • odpis zupełny 33 zł

  • odpis wielojęzyczny 22 zł

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy w zakresie :
  • rejestracji zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych okoliczności mających wpływ na stan cywilny osoby,
  • ewidencji ludności,
  • wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

​Szczegóły na stronie BIP

Nowe dowody osobiste

NOWE DOWODY OSOBISTE - ULOTKA

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie już  informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.

Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza wymiany wszystkich wydanych dokumentów. Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO