Jesteś tutaj:

O gminie

Gmina Białobrzegi leży w środkowej części województwa podkarpackiego, 10 km na północny wschód od Łańcuta.

Pod względem geograficznym gmina leży w obrębie płaskowyżu Kolbuszowskiego, w południowej części Kotliny Sandomierskiej.

Charakterystycznym elementem pejzażu gminy są równinne tereny, które na osi wschód - zachód dzieli rzeka Wisłok, poprzecinana licznymi starorzeczami. Na południowym skraju kompleksu lasów zmysłowskich, w północnej części wsi Korniaktów Północny znajduje się kompleks leśny i grupa dziewięciu stawów, w części hodowlanych, a w części porośniętych szuwarami wchodzący w skład Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na stawach w Korniaktowie można spotkać czaple siwe oraz łabędzie. Na terenie gminy Białobrzegi można podziwiać pomnikowe drzewa - dęby szypułkowe, buki, rosnące na terenie zagród, jak i w dawnych zespołach dworskich .

W skład gminy wchodzi 8 sołectw :


Obszar gminy wynosi 5613 ha, na terenie tym mieszka ok. 8 tys. osób.