Jesteś tutaj:

Projekty unijne

projekty unijne

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

 

ROK 2011

 

PROJEKTY PROSPOŁECZNE

 1. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i średniozaawansowany) – 144 godz. kursu, kurs ukończyło 19 osób. Koszt kursu to kwota 30 800,00 zł.
 2. Kurs nordic-walking – zajęcia dla dorosłych trwające 54 godz., kurs ukończyło 15 osób. Koszt kursu to kwota ok. 7 500,00 zł. W ramach tych zajęć uczestnicy kursu brali udział w Pucharze Polski Nordic Walking w Iwoniczu Zdroju zajmując wysokie miejsca, m.in.: trzecie miejsce w Polsce w jednej z kategorii.
 3. Warsztaty komputerowe dla dorosłych – 24 godzinny kurs, który ukończyło 20 osób. Koszt kursu to kwota 2 250,00 zł.
 4. Kurs tańca dla dorosłych – 30 godzin kursu ukończyło 16 osób (8 par). Koszt kursu to kwota 2 250,00 zł.
 5. Kursy taneczne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Białobrzegi, w których uczestniczyło 237 uczniów, koszt tego projektu to kwota: 15 740,00 zł.
 6. Projekt warsztatów tanecznych w zakresie tańca ludowego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, koszt warsztatów to kwota 17 329,55 zł.

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

 1. Rozbudowa i przebudowa obiektu imprez plenerowych wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Korniaktów Płn.  -  PROW na lata 2007 – 2013 „Odnowa
  i rozwój wsi”. Koszt 133 959,10 zł. Kwota dotacji 81 000 zł. Termin realizacji: 11.04.2011r. do 14.06.2011r.
 2. Rekultywacja parku i remont obiektu imprez plenerowych w miejscowości Korniaktów Płd. -  PROW na lata 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt
  238 242,63 zł. Kwota dotacji: 89 800 zł. Termin realizacji: 12.07.2011r. do 30.09.2011 r.

 

ROK 2012

 

Projekt pn.: „Białobrzegi – przyjazna Gmina” – kształtowanie wizerunku Gminy Białobrzegi poprzez kompleksową akcję promocyjną. W ramach tego projektu utworzono profesjonalną stronę internetową, promocyjno – turystyczną dla Gminy Białobrzegi oraz opracowano i wydrukowano foldery, mapy turystyczne oraz karty pocztowe. Koszt całego projektu wyniósł 45 073,35 zł, z czego 25 000,00 zł pokryła Unia Europejska.

PROJEKTY PROSPOŁECZNE

 1. Projekt pn.: „U nas nuda się nie uda” – zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci z terenu Gminy Białobrzegi. Projekt zakłada przeprowadzenie dla dzieci
  w wieku od 6 do 12 lat zajęć 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie podczas wakacji letnich w roku 2012 i ferii zimowych w roku 2013. Koszt całego projektu planowany jest na kwotę 50 656,62 zł, z czego 25 000 zł pokryje Unia Europejska.
 2. Projekt pn.: „Upowszechnienie znajomości języka angielskiego wśród dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi”. Projekt zakłada trzy formy wsparcia skierowane do dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi tj: kurs języka angielskiego na poziomie podstawowych, na poziomie średniozaawansowanym niższym i na poziomie średniozaawansowanym wyższym. W ramach tej formy wsparcia przewiduje się przeprowadzenie 122 godzin kursu na każdym poziomie dla łącznie 30 osób. Planowany koszt całego projektu to kwota 41 963,73 zł, z czego 25 000 zł pokryje Unia Europejskja.

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowości Białobrzegi, Korniaktów Północny, Budy Łańcuckie. PROW na lata 2007 – 2013. Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Koszt 9 950 000 zł. Dotacja: 3 000 000 zł. Termin realizacji: 19.07.2010 r. do 28.09.2012 r.

projekty unijne

ROK 2013

 

PROJEKTY PROSPOŁECZE

Projekt pn.: „Utworzenie Białobrzeskiego Nordic Walking Parku oraz organizacja zajęć Nordic Walking” umożliwił zarówno aktywny wypoczynek, jak również rozwój turystyki poprzez utworzenie certyfikowanej trasy. Całkowity koszt projektu to 48 368,75 zł, z czego 25 000 zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej.

 

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

 1. Projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Budy Łańcuckie” mający na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gminy. Całkowity koszt operacji to 357 575,62 zł, przy czym dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 140 000 zł (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013; działanie: „Odnowa i rozwój wsi”).
 2. Projekt pn.: „Rozbudowa i remont budynku Domu Kultury w Białobrzegach” pozwalający w większym stopniu na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców. Całkowity koszt operacji to 203 318,20 zł, natomiast 104 000 zł pokryje dofinansowanie Unii Europejskiej (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013; działanie: „Odnowa i rozwój wsi”).

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

Projekt pn.: „Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi” umożliwia aktywne, ciekawe i zdrowe spędzanie czasu wolnego. Przewiduje sześć różnych form zajęć:

 • warsztaty tenisa ziemnego, w których wzięło udział 12 osób, łącznie zostało przeprowadzonych 360 godz.;
 • warsztaty rękodzieła artystycznego – w dziesięciogodzinnym kursie decoupage wzięło udział 10 osób;
 • warsztaty brydża sportowego – uczestniczy w nich 9 osób, ogółem zaplanowano 56 godzin zajęć;
 • zajęcia taneczne – zorganizowano 30 godzin kursu dla 16 osób;
 • warsztaty projektowania i aranżacji ogrodów – w 100 godzinnym kursie bierze udział 6 osób;
 • warsztaty gastronomiczne ­– odbywają się oddzielnie dla 3 grup dwunastoosobowych, każda grupa uczestniczy w 40 godzinnym kursie.

Przewidywany koszt całego projektu to 51 440,86 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 25 000 zł