Jesteś tutaj:

Stowarzyszenia

Na terenie gminy Białobrzegi działa kilka organizacji wpisanych do rejestru stowarzyszeń.

L.p.

Nazwa Stowarzyszenia

Numer KRS

Adres

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Organizacja pożytku publicznego tak/nie

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach

0000018573

Białobrzegi 11

2011-06-11

Marian Balawender

nie

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Łańcuckich Prawa Strona

0000030740

Budy Łańcuckie 66

2011-07-25

Stanisław Porębny

nie

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Korniaktowie Północnym

0000059332

Korniaktów Północny

2001-11-05

Mieczysław Żak

nie

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Łańcuckich Lewa Strona

0000062836

Budy Łańcuckie 291

2001-11-21

Jan Niemiec

nie

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego

0000155360

Białobrzegi 1

2003-03-20

Janina Stącel

tak

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Korniaktowie Południowym

0000163233

Korniaktów Południowy

2003-05-29

Andrzej Surmacz

nie

7.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Woli Dalszej

0000175597

Wola Dalsza 149

2003-10-09

Maria Walawender

nie

8.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń

0000224733

Korniaktów Północny 33A

2004-12-27

Małgorzata Chmiel

nie

9.

Podkarpacki Klub Golfowy

0000261651

Wola Dalsza 367

2006-08-04

Stanisław Sroka

nie

10.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dalszej

0000265374

Wola Dalsza 149A

2006-10-05

Antoni Dudek

nie

11.

Stowarzyszenie Kobiet „NIEZABUDKI”

0000284095

Budy Łańcuckie 291

2007-07-03

Barbara Bielówka

nie

12.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Olszynka”

0000319168

Białobrzegi 399

2008-12-08

Zofia Nykiel

nie

13.

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej

0000359468

Wola Dalsza

2010-06-23

Bogusław Potęga

nie

14.

Stowarzyszenie Kobiet „KROKUS”

0000360217

Korniaktów Południowy 2

2010-07-02

Wiesława Szal

nie

15.

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Budy Łańcuckie - Korniaktów

0000366846

Budy Łańcuckie 29 B

2010-09-30

Andrzej Kiełbicki

nie

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego

 

"Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego" powstało 10 stycznia 2003 r. Formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało 20 marca tegoż roku. Siedzibę swoją ma w Białobrzegach, natomiast jego obszarem działania zgodnie ze statutem jest powiat łańcucki. Skupia ludzi energicznych, młodych i z pomysłami. Stowarzyszenie chce wspierać wszelkie inicjatywy, które służą rozwojowi lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie kultury, edukacji. Za swój cel uważa również pobudzanie postaw obywatelskich, szczególnie wśród młodych ludzi. W przyszłości działalność stowarzyszenia będzie się również rozwijać w kierunku aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w postaci organizacji kursów i szkoleń, a także wspierania małej przedsiębiorczości poprzez usługi doradcze w zakresie obowiązujących procedur oraz dostępu do nowoczesnych źródeł informacji. Członkowie stowarzyszenia będą szukać środków na realizację tych zadań z funduszy zewnętrznych, tj. krajowych i unijnych. Stowarzyszenie chce poprzez to wspierać samorządy gminne i powiatowy w realizacji jego zadań z racji tego, że pewne środki są niedostępne dla samorządu, a jeśli nawet to tylko w partnerstwie z organizacją pozarządową. "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego" zamierza tą lukę wypełnić i stać się pomocnym narzędziem i skutecznym partnerem samorządu w ściąganiu nie tylko zewnętrznych środków finansowych, ale również ciekawych, innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego.

Więcej informacji o ww. stowarzyszeniu znajdą Państwo pod adresem www.rozwojlok.org.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Stowarzyszenie OSP na terenie gminy Białobrzegi liczy 7 jednostek działających w poszczególnych sołectwach gminy. OSP skupiają łącznie ponad 260 członków czynnych, ponad 30 kobiet, około 40 członków honorowych oraz ponad 80 dziewcząt i chłopców działających w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych przy poszczególnych jednostkach. Jednostki OSP skupione są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, którego reprezentantem na szczeblu gminy jest Zarząd Gminny w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich OSP wybierani oddolnie w jednostkach. Kadencja władz jednostek jak i Zarządu Gminnego ZOSP trwa 4 lata. Aktualnie Prezesem Zarządu Gminnego jest dh. Stanisław Porębny a Komendantem Gminnym dh. Edward Jarosz. Druhowie ci są także we władzach powiatowych ZOSP w Łańcucie.

Spośród 7 jednostek OSP 3 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP w Białobrzegach (prawa), OSP w Korniaktowie Północnym i OSP w Budach Łańcuckich (lewa). Wszystkie OSP na terenie Gminy są typu "S" tzn. że posiadają samochody pożarnicze, przy czym te z KSRG po dwa a pozostałe po jednym. Jednostki dysponują też strażnicami i innym wyposażeniem ratowniczym oraz środkami ochrony osobistej. Wszystkie OSP posiadają syreny elektryczne przy czym te z KSRG podłączone są do sieci selektywnego alarmowania i mogą być uruchamiane ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP. Jednostki mają zamontowane w samochodach radiostacje.

 

Ludowe Kluby Sportowe

 


  1. Ludowy Klub Sportowy Budy Łańcuckie (prawa) "UNIA" Korniaktów Północny

  2. Ludowy Klub Sportowy Wola Dalsza

  3. Ludowy Klub Sportowy "BRZEG" Białobrzegi

  4. Ludowy Klub Sportowy "SITOWIANKA" Budy Łańcuckie (lewa)


  5.