Jesteś tutaj:

Zbiórka odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 roku.
trasa                   miesiąc

I

 II

 III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wola Dalsza

28 25 24 28 27 23 28 25 22 27 24 22

Białobrzegi prawe,
Korniaktów Płd.

25 22 25 25 23 27 25 22 26 24 28 23

Dębina
Białobrzegi lewe,
Korniaktów Płn.,

26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

Budy Łańcuckie 
(prawe i lewe)

27  24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
W MIESIĄCU WRZESIEŃ 2016 ROKU BĘDZIE PRZEPROWADZONA ZBIÓRKA KOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU  ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
  • Kubły i worki ze śmieciami należy wystawić do drogi (w okolice trasy przejazdu śmieciarek) wieczorem w przeddzień wywozu, lub najpóźniej do godziny 6:50 w dniu, w którym będą zbierane.
 
  • Śmieci segregowane można wystawiać tylko w specjalnie oznakowanych workach, które powinny być dobrze zawiązane i wystawione obok kubła na śmieci ogólne. Do plastiku nie wrzucać styropianu , sznurków itp. Szkła okiennego nie należy wrzucać do worków ze szkłem, ani wystawiać koło kontenerów na szkło, gdyż jest to szkło budowlane, które nie może być mieszane ze słoikami, butelkami itp. Szkło budowlane wrzucamy do śmieci ogólnych.
 
  • Jeśli śmieci nie są dobrze posegregowane, to nie będą odebrane.
 
  • Zbiórka odpadów na terenie Gminy Białobrzegi- zbiórka przeterminowanych lub niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych odbywa się na terenie naszej Gminy w Aptece znajdującej się w Ośrodku Zdrowia w Białobrzegach adres 37-114 Białobrzegi 5 A
 
  • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych m.in. meble, sprzęt AGD, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon- zgodnie z zawartą umową z firmą odbierającą odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych zbiórka w/w odpadów odbywać się będzie raz w roku w terminie ustalonym przez Gminę Białobrzegi. O dacie przeprowadzania zbiorki mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty.